Annons

Hoppa till notiser

AKTUELL ÖVERBLICK

Sveriges EU-avgift, rabatt och bidrag

Vet du vad Sverige betalar till EU och vad Sverige tjänar på medlemskapet?

Läs mer

Sociala frågor och EU-mål 2030

EU har satt upp tre social huvudmål för 2030.  

Läs mer

Demokrati i Europa

Inte alla EU-länder anses vara fullvärdiga demokratier se hur experter rankar dem.

Läs mer

Klimat- och energipolitik | EU:s mål och resultat

Se EU:s klimatmål och hur det har gått hittills.

Läs mer

Riksdagens EU-beslut | EU-nämnden

Visste du att regeringen och majoriteten av oppositionen nästan alltid blir överens när riksdagen behandlar EU-frågor? Europaportalen har granskat besluten i detalj.

Läs mer

Partier och partigrupper

Vet du vilken politisk grupp som är störst i EU-parlamentet?

Läs mer