Annons

Europaparlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Evin Incir (S) och Carina Ohlsson (S).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Skärp EU-lagarna – stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot flickor och kvinnor är ett av vår tids stora samhällsproblem. Vi behöver få samtyckeslagar på plats i hela EU. När högerkonservativa krafter försöker stoppa EU:s historiska lagpaket om mäns våld mot flickor och kvinnor förväntar vi oss att regeringen under Sveriges EU-ordförandeskap tar frågan på största allvar. Det skriver Europaparlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Evin Incir (S) och Carina Ohlsson (S).

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Mer än var femte kvinna har drabbats av våld i nära relationer. En tredjedel av alla kvinnor i EU har upplevt sexuella trakasserier på jobbet.

Vi skulle kunna ägna hela denna artikel åt att stapla statistik på statistik – och sedan fylla på med ytterligare statistik. De skrämmande siffrorna tar aldrig slut.

Våld mot flickor och kvinnor är ett av vår tids stora samhällsproblem. Det är ingen nyhet, vi vet om att det sker, men ändå görs inte tillräckligt för att sätta stopp. Nu måste vi sluta rikta blicken åt ett annat håll, nu måste det ske en radikal förändring. Mäns våld mot kvinnor och flickor måste upphöra!

En mycket prioriterad fråga

I dag, 25 november, lyser vi upp världen i orange för att uppmärksamma och manifestera mot mäns våld mot kvinnor.

För oss socialdemokrater i Europaparlamentet är våld mot flickor och kvinnor en mycket prioriterad fråga. Vi leder just nu förhandlingarna i Europaparlamentet, med Evin Incir som chefsförhandlare, för en historisk EU-lagstiftning.

För första gången presenterar EU-kommissionen skarpa lagförslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Att EU går fram med så tydliga åtgärder på området är otroligt viktigt, men förslagen räcker inte. Vi behöver våga gå ännu längre för att stoppa denna våldspandemi.

Vi behöver få samtyckeslagar på plats i hela EU som säger att sex måste ske frivilligt. De flesta medlemsländer i EU säger fortfarande att det krävs våld eller hot för våldtäkt. Det är dags att lämna den stenåldersmentaliteten. När Sverige införde samtyckeslagstiftning ökade antalet fällande domar med 75 procent. Nu vill vi se samma ökning i hela EU. Samtycke ska heller aldrig gå att köpa. Flickor och kvinnors kroppar kan inte fortsätta vara en handelsvara på EU:s inre marknad och därför är det hög tid att den svenska sexköpslagstiftningen exporteras till alla EU:s medlemsländer.

Häxjakten på flickor och kvinnor

Häxjakten på flickor och kvinnor på nätet måste få ett stopp. Det måste också bli lättare att faktiskt anmäla de brott man utsatts för, det måste bland annat vara möjligt att göra anmälningar online och det ska finnas stödlinjer som är öppna dygnet runt.

Annons

Rättsprocessen ska inte behöva bli ett nytt trauma där flickor och kvinnor både ifrågasätts för sin klädsel och tvingas leva i skräck för att förövaren ska hitta dem. Det ska inte längre vara flickors och kvinnors frihet som begränsas i EU, utan förövarens.

Vi kan inte längre acceptera att det bara är en bråkdel av alla brott som leder till fällande dom. Därför behöver vi förbättra möjligheterna att säkra bevisningen för att få ett stopp på den straffrihet som råder i EU för den här typen av brott.

Nu väntar en strid

Nu väntar en strid för dessa frågor mot högerkonservativa krafter i Europa. En strid där vi svenska socialdemokrater kommer att stå längst fram i ledet för att göra EU till en trygg plats för alla flickor och kvinnor.

Stora problem kräver också stora lösningar. Nu i januari är det Sverige som plockar upp ordförandeklubban i EU. Vi förväntar oss att regeringen tar ledarskap i förhandlingar av EU:s lagpaket om våld mot kvinnor.

En av tjugo kvinnor i EU har blivit våldtagen. En femtedel av kvinnorna i EU har blivit utsatta för våld i hemmet. Hälften av alla unga kvinnor har blivit utsatta för våld på nätet.

Statistiken talar sitt tydliga språk: Europas flickor och kvinnor behöver konkreta åtgärder för att få ett stopp på våldet. Europa måste vara en trygg plats även för flickor och kvinnor.

 

Heléne Fritzon (S) 
Delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Evin Incir (S)
Europaparlamentariker

Carina Ohlsson (S)
Europaparlamentariker