Annons

Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde under måndagens utfrågning i EU-parlamentet.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

ECB-chefen tror inte inflationen nått sin topp

Europeiska centralbankens Christine Lagarde räknar med att inflationen kommer fortsätta stiga i euroländerna och lovar höja räntan så mycket som krävs för att få ned den.

Inflationen i euroländerna nådde i oktober rekordhöga 10,6 procent och fortsatte därmed trenden sedan början av fjolåret med stigande prisökningstakt. Christine Lagarde, chef för Europeiska centralbanken vars huvuduppgift är att hålla inflationen vid två procent, ser ännu inget slut på ökningen.

– Jag skulle vilja se att inflationen nådde sin topp i oktober, men jag befarar att det inte är så. Det är för mycket osäkerhet. Det skulle förvåna mig, sade Christine Lagarde under en utfrågning i EU-parlamentets ekonomi- och finansutskott på måndagen.

Det är främst stigande energipriser och till viss del livsmedelspriser som driver upp inflationen i Europa. Men de senaste månaderna har även andra varor och tjänster drivit upp den så kallade underliggande inflationen, enligt ECB.

Christine Lagarde pekade även på att inflationen slår mycket hårdare mot låginkomsttagare än mot höginkomsttagare.

– För närvarande är klyftan mellan den effektiva inflationstakten i de lägsta och högsta inkomstgrupperna den absolut högsta som uppmätts i euroområdet, sade Lagarde.

Lovar höja styrräntan ytterligare

Sedan i somras har ECB höjt sin styrränta snabbare än någonsin tidigare. Lagarde lovar att fortsätta göra detta.

– Vi är fast beslutade att vidta alla nödvändiga åtgärder för att [få ned inflationen]. Vi räknar med att höja räntorna ytterligare till de nivåer som behövs för att se till att inflationen återgår till vårt medelfristiga mål på två procent, sade Lagarde.

Högre räntor gör enligt henne det dyrare att lån och påverkar hur mycket hushållen och företag spenderar, sparar, lånar och investerar och att detta i sin tur driver ned priserna och därmed inflationen.