Annons

Energiinfrastruktur är en av elva sektorer som omfattas av det nya regelverket. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU antar ny skyddslag mot attacker och katastrofer

En ny EU-lag ska minska sårbarheten och stärka motståndskraften för samhällsviktig infrastruktur och verksamheter mot sabotage och naturkatastrofer i medlemsländerna.

I slutet av coronaåret 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att skydda viktig infrastruktur i medlemsländerna och öka deras motståndskraft mot katastrofer och angrepp. Förslaget har fått ökad aktualitet i och med det pågående ryska anfallskriget mot Ukraina.

 – Sedan dess har EU ställts inför ett aldrig tidigare skådat antal sabotage mot viktig infrastruktur, från energi till transport, sade Michal Šimečka, en slovakisk liberal som ansvarat i Europaparlamentet för att förslaget ska bli lag. Han syftade på höstens sabotage mot Nord Stream och mot tyska tågförbindelser.

Svar på naiva tankesätt

Den finländske liberale EU-parlamentarikern Nils Torvalds sade under debatten att förslaget är ett svar på ”något naiva och ibland dumma” tankesätt i medlemsländerna. Han pekade specifikt ut Sveriges avskaffande av värnplikten som ett exempel på detta.

– Efter Sovjetunionens kollaps trodde många medlemsländer att vi bor i en problemfri värld, sade Torvalds.

Elva sektorer omfattas

Enligt lagen, som ersätter en liknande lag från 2008, omfattas viktiga verksamheter som berör minst sex EU-länder. Den ställer upp regler med krav på regelbundna riskbedömningar och nationella åtgärdsplaner. Medlemsländerna måste också dela information om eventuella störningar och avbrott med varandra snabbare än tidigare. Hoten som måste tas i beaktande kommer både från naturkatastrofer, pandemier så väl som sabotage och hybridattacker.

– [Lagen] kommer kraftigt att utöka de sektorer som skyddas. Även bank- och finanssektor, rymd, dricks- och avloppsvatten, sjukvård, livsmedel och mer, sade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Hon uppmanade länderna att införa de nya reglerna så snabbt som möjligt och samtidigt att de ska genomföra stresstester för att se hur man kan stå emot sabotage och attacker, i första hand med fokus på energisektorn.

Bred majoritet – Sverigedemokraterna lade ned röst

595 EU-parlamentariker röstade för lagen medan 17 röstade mot och 24 lade ned sina röster. Alla svenska närvarande EU-parlamentariker röstade för förutom Sverigedemokraternas två ledamöter Johan Nissinen och Charlie Weimers. Även den förre detta SD-politikern men numera politiske vilden Peter Lundgren lade ned sin röst.