Annons

EU:s budgetkommissionär Johannes Hahn levererade onsdagens EU-besked till Ungern.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionens raka besked till Ungern: Inga pengar utan reformer

EU-kommissionen vill fortsätta att frysa EU-pengar till Ungern så länge de inte  lever upp till rättsstatens principer

– Ungern har tyvärr inte genomfört de nödvändiga åtgärderna, sade EU:s budgetkommissionär Johannes Hahn på onsdagen.

Som väntat föreslog EU-kommissionen på onsdagen att sammanlagt 13,3 miljarder euro i EU-stöd till Ungern ska hållas inne för att landet inte gjort tillräckligt för att leva upp till rättsstatens principer. Kommissionen har under året ställt ett antal krav på åtgärder på Ungern som man nu konstaterar att landet inte levt upp till. 

– Ungern har tyvärr inte genomfört de nödvändiga åtgärderna och därmed har de risker vi identifierat inte försvunnit, sade EU:s budgetkommissionär Johannes Hahn när beskedet kom på onsdagen. 

Dagens beslut gäller två olika EU-fonder. Dels handlar det om 7,5 miljarder euro från de så kallade sammanhållningsfonderna i EU-budgeten. Här har EU-kommissionen för första gången tillämpat den nya så kallade villkorsmekanismen där EU-pengar kan hållas inne om ett land inte lever upp till rättsstatens principer

Den ungerska regeringen har presenterat 17 åtgärder, med bland annat en ny integritetsmyndighet, som den anser kommer täppa till de brister som kommissionen pekat ut – men EU-kommissionen anser alltså inte att det är tillräckligt. 

Annons

Det handlar även om 5,8 miljarder från EU:s så kallade återhämtningsfond, det vill säga de pengar som ska hjälpa medlemsländerna att återhämta sig efter pandemin. 

EU-kommissionen rekommenderade visserligen på onsdagen medlemsländerna att ge grönt ljus till Ungerns återhämtningsplan – men underströk att inga pengar ska betalas ut förrän 27 olika åtgärder har vidtagits, exempelvis om att stärka domstolarnas oberoende. 

EU-kommissionär Johannes Hahn underströk dock på onsdagen att utvecklingen i Ungern har gått i rätt riktning och att landet har tagit itu med en stor del av sina åtaganden under kort tid. 

– Vi kan verkligen redan dra slutsatsen att villkorsförordningen var och är det rätta verktyget att tillämpa. Vi har fått reformåtaganden som aldrig hade hänt annars, sade han. 

Frågan ska nu avgöras av EU-ländernas finansministrar innan den 19 december. Beslutet tas med kvalificerad majoritet så Ungern har ingen möjlighet att själv blockera beslutet med ett veto.