Annons

Från vänster: Moritz Körner, Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal och Daniel Freund.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentariker: Ungern har inte gjort sin läxa – fortsätt stoppa EU-stöd

Ungerns 17 föreslagna åtgärder mot bland annat korruption är långt ifrån tillräckliga anser EU-parlamentariker som kräver att kommissionen fortsätter frysa miljarder i EU-stöd till landet.

I april tog EU-kommissionen för första gången i bruk unionens nya verktyg för att hantera medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer på ett sätt som hotar EU-budgeten. Kommissionen kritiserade bland annat brister i offentlig upphandling och arbetet mot korruption och intressekonflikter i Ungern. 

Landet riskar att gå miste om 7,5 miljarder euro från EU:s så kallade sammanhållningsfonderna om inte tillräckligt görs av Ungern för att komma till rätta med de allvarliga bristerna i rättsstaten. 

Den ungerska regeringen har presenterat 17 åtgärder, med bland annat en ny integritetsmyndighet, som den anser kommer täppa till bristerna. Tidsfristen för att uppfylla dess löper ut nu på lördag och kommissionen ska därefter göra sitt utlåtande om huruvida åtgärderna är tillräckliga. Inom en månad därefter måste medlemsländerna själva ta ställning till kommissionens utlåtande om huruvida EU-pengarna till Ungern ska frysas eller betalas ut.

Fyra EU-parlamentariker som varit med och arbetat fram rättsstatsmekanismen offentliggjorde i dag torsdag en egen inofficiell analys av de 17 ungerska åtgärderna.

– Vi anser inte att Ungern undanröjer brotten mot rättsstatens principer med dessa bara delvis genomförda åtgärder, sade Petri Sarvamaa, en finländsk konservativ EU-parlamentariker.

Enligt hans kollega Eider Gardiazabal, en spansk socialdemokrat, är endast 2 av de 17 åtgärderna i grunden tillräckliga för att täppa till bristerna. Av de 17 har samtidigt i dagsläget endast 3 har genomförts.

– Vi ber kommissionen hålla kvar förslaget om att frysa stöd [till Ungern], sade Gardiazabal.

Annons

Moritz Körner, en tysk liberal EU-parlamentariker, anser att ansvaret på kommissionen att ta rätt beslut är tungt.

– Om kommissionen nu frigör stöden till Ungern blir [EU-kommissionens ordförande] Ursula von der Leyen personligen ansvarig för att göra Ungern till träsk av korruption, sade Körner.

Kommissionen hade kunnat gå längre

Alla fyra EU-parlamentariker var eniga om att kommissionen begränsat sin granskning av Ungern inom rättsstatsmekanismen onödigt mycket och skapat en onödig tidspress för sig själv.

– Kommissionen använder och tolkar denna nya mekanism på helt fel sätt, sade Moritz Körner.

Han anser att kommissionen inte hade behövt sätta någon särskild tidsfrist för när kraven ska vara uppfyllda utan istället skulle ha hållit inne med EU-stöd till dess bristerna bedömts vara åtgärdade i praktiken. 

De anser att även fler områden som rör rättsstaten, inte bara främst korruption och regler för offentlig upphandling som nu, hade kunnat tas med och att alla EU-stöd till Ungern borde har frysts.

– Jag finner det bedrövligt att kommissionen, i en rättsstatsmekanism, verkar ha glömt delen om rättsstatlighet. Ingen av de 17 åtgärderna gör åklagare eller domare mer oberoende [från politisk kontroll], sade den miljöpartistiske tysken Daniel Freund.