Annons

Europeiska revisionsrätten har granskat hur EU:s olika forskningsfonder samverkat för att ge så kallade synergieffekter. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-revisorer vill se bättre samordning av forskningssatsningar

Europeiska revisionsrätten anser att EU:s olika satsningar på forskning och innovation har varit för spretiga för att kunna ge behövliga synergivinster. 

Europeiska revisionsrätten har granskat hur pengar från olika EU-fonder mellan 2014 och 2020 har använts till forskning och utveckling; i synnerhet hur de olika satsningarna samverkat med varandra för så kallade synergieffekter, se faktaruta. Totalt rör det sig om motsvarande närmare 1,3 biljoner kronor. I sin rapport slår revisorerna fast att ”den fulla potentialen ännu inte utnyttjas”.

– [Fondernas satsningar] kan uppnå större effekt om de samverkar och kompletterar varandra. För att det ska kunna ske krävs samarbete från allra första början, både vid utformningen och genomförandet av program, sade Ivana Maletić, den ansvariga revisorn, i ett uttalande.

I ett svar på revisionsrättens rapport medger EU-kommissionen, som ansvarar för fonderna, bland annat att ”det finns visst utrymme för förbättringar när det gäller synergierna och anpassningen mellan EU:s politiska mål och program, både på EU-nivå och på nationell nivå, och att mer behöver göras”.