Annons

EU-parlamentarikern Evin Incir (S) har varit ansvarig för att ta fram parlamentets rapport mot rasism och diskriminering.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-politiker splittrade över EU:s antirasistiska ambitioner

EU och medlemsländerna måste lägga i en högre växel i kampen mot rasism. Det slår EU-parlamentet fast i en rapport som röstades igenom på torsdagen. 

– Rasism är ett hot mot vår europeiska demokrati och kränker mänskliga rättigheter, säger EU-parlamentarikern Evin Incir (S) som hållit i pennan. 

Flera svenska EU-politiker hade dock invändningar mot rapporten.

EU-parlamentet ställde sig idag med stor majoritet bakom en rapport som uppmanade till ökade åtaganden från EU-institutionerna och medlemsländerna att bekämpa rasism. 

– Vi står fortfarande inför en verklighet idag i EU där vårt folk är offer för rasism, diskriminering och trakasserier. Minoriteter möter rasism i EU – varje dag, sade EU-parlamentarikern Evin Incir (S) som tagit fram rapporten, i en debatt i EU-parlamentet inför omröstningen.

– Rasism är ett hot mot vår europeiska demokrati och kränker mänskliga rättigheter. Rasism och diskriminering dödar, berövar människor deras mänskliga rättigheter och det berövar samhället från att fullt ut åtnjuta alla våra medborgares kompetens och erfarenhet, sade Evin Incir. 

Parlamentet uppmanar i rapporten bland annat medlemsstaterna att kriminalisera rasistiska hatbrott och hatretorik. Det kräver också att ministerrådet ska anta det anti-diskriminseringsdirektiv som varit blockerat där sedan 2008. 

EU:s handlingsplan mot rasism som sträcker sig mellan 2020 till 2025 måste enligt rapporten både förlängas och stärkas. 

– Jag är glad att vi har den första handlingsplanen mot rasism någonsin på plats i EU, men den måste förlängas till efter 2025. Den saknar just nu ordentlig uppföljning och mätbara mål så vi måste stärka den, sade Evin Incir. 

Handlingsplanen uppmuntrar även alla medlemsländerna att anta nationella handlingsplaner mot rasism och diskriminering före utgången av 2022 – hittills har dock bara 12 medlemsländer antagit sådana. EU-parlamentet uppmanar därför även övriga medlemsstater att göra detta. 

Annons

Svenskarna splittade

Trots stort blocköverskridande stöd för rapporten i parlamentet var de svenska ledamöterna splittrade i frågan. Varken Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna stödde på torsdagen rapporten. 

Sara Skyttedal (KD) förklarar sin nedlagda röst med att hon inte tycker att betänkandet är tillräckligt balanserat. 

– Jag delar exempelvis inte uppfattningen att unionens migrationspolitik präglas av en "strukturell rasism" och jag tycker inte heller att EU vore betjänt av en intersektionell strategi, säger hon i en skriftlig kommentar till Europaportalen. 

Tomas Tobé (M) understryker att arbetet mot rasism och främlingsfientlighet måste prioriteras högre i EU, men valde ändå att lägga ner sin röst. 

– Moderaterna håller inte med om skrivningar vad gäller den europeiska migrationspolitiken, brottsbekämpningen eller insamling av data på etniska grunder, säger han i en skriftlig kommentar till Europaportalen. 

Evin Incir beklagar Moderaternas och Kristdemokraternas nedlagda röster. 

– Det är sorgligt att Moderaterna och Kristdemokraterna hellre väljer att hålla sig på god fot med Sverigedemokraterna, än att faktiskt bekämpa rasismen i EU, kommenterar Evin Incir omröstningen i ett uttalande på torsdagseftermiddagen.