Annons

Sverige satsade under 2021 3,35 procent av BNP på forskning och utveckling. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige satsade mest på forskning och utveckling i EU

I förhållande till sina ekonomier lade inget annat EU-land mer pengar än Sverige på forskning och utveckling under 2021.

Under fjolåret satsade EU-länderna sammanlagt motsvarande 3,6 biljoner kronor på forskning och utveckling, enligt Eurostat. I Sverige satsades 180 miljarder kronor vilket i förhållande till landet ekonomi var 3,4 procent – den högsta andelen i EU. Sverige har varje år sedan 2014 satsat förhållandevis mest pengar på forskning och utveckling.

Näst mest pengar på forskning och utveckling lade Österrike och Belgien. 

EU-snittet låg på 2,3 procent vilket är tydligt under ett tidigare EU-mål om att senast 2020 satsa minst tre procent av BNP på forskning och utveckling. Inte heller Sverige klarade sitt nationella mål på minst fyra procent.

Ökade satsningar senaste årtiondet

Två tredjedelar av EU-länderna, däribland Sverige, har jämfört med 2011 ökat sina satsningar på forskning och utveckling. De största ökningarna, räknat i procentenheter har skett i Belgien och Grekland. I Finland däremot har det skett en tydlig minskning på sådana satsningar.