Annons

Under premiärminister Viktor Orbáns styre har rättsstatligheten i landet stadigt minskat och är enligt World Justice Project den sämsta i EU. Arkivbild

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Uppgift: Ungern lovar reformer för EU-pengar

Ungern lovar omfattande reformer av sitt domstolsväsende i utbyte mot att EU-kommissionen frigör sju miljarder euro ur sin stora coronafond.

EU-kommissionen har hittills vägrat godkänna Ungerns plan på hur man vill använda de 7,2 miljarder euro ur unions coronaåterhämtningsfond som är öronmärkta för landet. Men den ungerska regeringen har nu föreslagit ett omfattande reformpaket som ska göra det möjligt för kommissionen att ge klartecken till att pengarna betalas ut, rapporterar Politico

I paketet lovar Ungern bland annat att stärka det Nationella rättsliga rådet som kritiserats för att inte kunna utföra sina översynsuppgifter när det gäller exempelvis tillsättandet och avskedande av domare. Oberoendet för landets Högsta domstol föreslås samtidigt stärkas och hinder för domare att söka råd hos EU-domstolen i fall undanröjas. Regeringsorgan ska inte längre kunna överklaga domar från landets författningsdomstol.

Landets regering har på olika sätt försökt få kommissionen och andra EU-länder att frigöra pengarna. Den lade bland annat i somras in sitt veto mot en viktig internationell överenskommelse om bolagsskatter. Ungern har även blockerat EU-sanktioner mot Ryssland och så sent som igår måndag hotade landets utrikesminister Péter Szijjártó att blockera ett nytt EU-stöd på 18 miljarder euro till Ukraina som väntas föreslås i morgon onsdag.

Beslut senare i månaden

Annons

Kommissionen väntas ta ett beslut i frågan under november så att medlemsländernas finansministrar i sådana fall kan rösta den 6 december.

Om kommissionen och medlemsländerna inte godkänner den ungerska coronapengaplanen innan nästa år riskerar landet att gå miste om upp till 70 procent av stödet.

Även andra pengar låsta

Parallellt har kommissionen i april inlett ett ärende mot Ungern med unionens nya rättsstatsverktyg och hotat dra in EU-stöd om landet inte genomför reformer på fyra områden som arbete mot korruption och regler för när företag konkurrerar om skattepengar för olika projekt.

 Ungern har på sig till i slutet av nästa vecka att visa att man uppfyller de kraven för att hindra att EU-stöd på ytterligare 7,5 miljarder euro till landet dras in.