Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Utlandsfödda känner sig mer diskriminerade på jobbet

Anställda i EU-länder som är utlandsfödda upplever sig mer diskriminerade än de som är födda i samman land som de jobbar i, enligt en studie. Kvinnor känner sig i högre utsträckning diskriminerade än män. 

– Vi måste motverka den negativa retoriken kring personer från tredjeland som finns i Europa, säger EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

Mellan tre och nio procent av de anställda i EU känner sig diskriminerade på jobbet. De som är födda utanför landet de jobbar i upplever sig mer diskriminerade än infödda – en skillnad som ökar ännu mer för de som är födda utanför EU.  

Här finns också en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor känner sig generellt mer diskriminerade än män oavsett var de är födda. Samtidigt som kvinnor födda utanför jobblandet kände sig mer diskriminerade än infödda kvinnor angav kvinnor födda utanför EU den högsta graden av upplevd diskriminering.

Det visar siffror från Eurostat baserat på en undersökning gjord år 2021. 

Förbättra arbetskraftsinvandringen

EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C) sitter i parlamentets sysselsättningsutskott. Hon konstaterar att samtalstonen i samhället i stort har förändrats till det sämre och gränsen för vad som är anständigt förflyttats – något som utsatta grupper, enligt Al-Sahlani, känner av mer än andra. 

– Jag tycker att det är ytterst en fråga om ledarskap, säger hon i en skriftlig kommentar till Europaportalen och efterlyser bättre utbildning i hur man hanterar rasism på arbetsplatsen.

Annons

Tryggheten och rättigheterna för arbetskraftsinvandrare till Europa måste också stärkas, tycker Al-Sahlani men hon konstaterar att det även handlar om att motverka den negativa retoriken kring personer som kommit till EU.

– Vi behöver kompetensen och vi måste öka arbetskraftsinvandringen – då måste vi också vara en attraktiv union att komma till. Där spelar retoriken en stor roll, säger hon. 

“Den inre marknaden EU:s mest effektiva verktyg”

Även EU-parlamentariker Sara Skyttedal (KD) sitter i parlamentets sysselsättningsutskott.  

– All diskriminering är naturligtvis ett problem som behöver adresseras. I första hand av medlemsstaterna, men också av EU, säger hon i en skriftlig kommentar till Europaportalen. 

– Vad gäller unionens egna roll så är EU:s mest effektiva verktyg – för mer positiva attityder till arbetstagare födda i andra länder – den inre marknaden och den fria rörligheten mellan medlemsländerna, säger hon. 

Både Sara Skyttedal och Abir Al-Sahlani pekar också på att det finns ett EU-förslag till ett horisontellt anti-diskrimineringsdirektiv – men som blockeras av medlemsstaterna i rådet.

– Det vore bra om EU kom vidare med den frågan, säger Sara Skyttedal.