Annons

EU-parlamentarikern Jessica Polfjärd (M) har varit parlamentets ansvariga förhandlare om de nya nationella utsläppsmålen.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Viktigast i veckan: Nya krigsframgångar för Ukraina – EU skärper flera klimatmål

Europaportalen sammanfattar veckans händelser i europeisk politik.

På fredagen kunde ukrainska trupper återta den viktiga staden Cherson i södra delen av landet sedan ryska ockupationsstyrkor gett upp och lämnat. ”Ett oerhört pinsamt nederlag för Ryssland” säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

Samtidigt som FN:s klimatmöte COP 27 inleddes i veckan blev Europaparlamentet och ministerrådet preliminärt överens att höja viktiga klimatmål som berör Sverige. Först höjdes de specifika nationella målen för minskade utsläpp för svensk del från 40 procent till 50 procents reducering för 2030 jämfört med 2005. I en annan förhandling på torsdagen blev parterna överens att höja kraven på inlagring av växthusgaser i skog och mark med sammanlagt 15 procent för EU, hur mycket det kommer att beröra det skogrika Sverige är idagsläget inte känt. För det tredje, som en konsekvens av ökad inlagring, höjdes EU gemensamma mål att minska utsläppen av växthusgaser från 55 procent till 57 procent 2030. 

Samtidigt sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) att det med regeringens politik blir svårt att nå Sveriges klimatmål men “gör vi inte det så gör vi inte det”. Från regeringens stödparti SD ifrågasattes klimatkrisens själva existens.

Till sist noteras

… att under augusti-oktober minskade utsläppen av växthusgaser från EU med fem procent jämfört med samma period 2021, enligt sammanställd EU-data från Centre for Research on Energy and Clean Air. Det kan vara ett trendbrott. 

… att EU-kommissionen i veckan sade att EU-reglerna kring för höga statsskulder och budgetunderskott som blivit “allt mer komplexa” ska bli “enklare, öppnare och effektivare” för att få ner länders höga skuldsättning.