Annons

Närmare två av tre tillfrågade anser att Ukraina på sikt ska få gå med i EU. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Opinionsundersökning: Tydligt men något minskat stöd i EU för Ukraina

Stödet för att skicka vapen till Ukraina, ta emot ukrainska flyktingar och acceptera landet som EU-medlem har minskat något i EU. Men stödet är trots det alltjämt starkt i de flesta länder.

Den tyska Bertelsmannstiftelsen har låtit tillfråga drygt 13 000 invånare i EU-länderna om deras syn på stödet till Ukraina efter det ryska anfallskriget inleddes i februari i år. De har ställt samma frågor vid tre tillfällen: mars, juni och september.

Det senaste frågetillfället visar på ett något minskat stöd för Ukraina.

”Uppgifterna pekar på stabilitet snarare än på några större förändringar i åsikterna. Vi ser en allmän, om än något nedåtgående, trend för alla tre områden från mars till september”, heter det i rapporten som slår fast att viljan att stödja Ukraina alltjämt är på ”en hög nivå”.

”Med tanke på situationens allvar och kostnaderna är denna stabilitet anmärkningsvärd”, skriver rapportförfattarna.

Färre vill skicka vapen

Andelen som anser att deras respektive hemland bör skicka vapen till Ukraina har minskat från 56 procent i mars till 50 procent i september. Även andelen som anser att EU bör skicka vapen till Ukraina har minskat från 62 till 55 procent.

Liksom tidigare är stödet för vapenleveranser till Ukraina störst i Polen och minst i Italien. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Annons

Starkt stöd för att ta emot ukrainska flyktingar

Runt tre av fyra tillfrågade anser att deras länder bör ta emot flyktingar från Ukraina. Stödet för detta har minskat något från i mars och juni.

Fortsatt välkommet som EU-medlem

En klar majoritet, 63 procent, skulle välkomna Ukraina som EU-medlem. Även stödet för detta har dock minskat sedan strax efter att kriget bröt ut.

Redo betala pris för energioberoende

I samband med det ryska anfallskriget beslutade EU-länderna att göra sig oberoende av rysk energi genom mer förnybara energikällor, minskad energianvändning och import från andra länder. Även om detta medför en kostnad säger sig två av tre stödja arbetet med att göra EU mindre energiberoende. Jämfört med i mars är detta dock en minskning.